Sale!

Motorola Focus66 WiFi HD (Black)

3,990 ฿ 3,490 ฿

Out of stock

Description

คุณสมบัติและจุดขาย ผลิตภัณฑ์

1. ง่ายในการติดตั้ง การติดตั้งง่ายเพียงโหลด App hubble for motorola เพื่อเป็นสื่อในการเชื่อมต่อ wifi ระหว่าง กล้อง Motorola ,Application และ โทรศัพท์ ( Smart setup less than 1min)

2. ง่ายในการใช้งาน สามารถสนทนาระหว่างกล้องกับโทรศัพท์ และสั่งถ่ายภาพหรือ VDO ได้ Two-way สามารถดูในเวลากลางคืนได้ด้วยระบบ อินฟาเรด (Infrared night vision)communicationsตัวกล้องสามารถปรับระดับ และซูมได้

สามารถเปิดเสียงดนตรีให้เด็ก และ ตรวจเช็คอุณหภูมิในห้องนั้นๆได้ การจับอุณหภูมิ (Temperature) ปรับเป็นองศาเซลเซียส/ฟาเรนไฮต์ได้ low 10-18 high 26-40องศาเซลเซียส / Low 50-64 – high 79-104 ฟาเรนไฮต์ ถ้าหากอุณหภูมิ ต่าหรือสูงกว่าที่ตั้งไว้ จะมีการแจ้งมาทาง application

การจับการเคลื่อนไหว (Motion) ได้ 3 ระดับ Low/medium/high สามารถเลือกเปิดปิดการใช้งานได้ เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่กล้องจะมีการบันทึกภาพในช่วงเวลานั้นไว้ แล้วแจ้งมาทาง application (Motion triggered recording )

การจับเสียง (Sound) ได้ 3 ระดับ Low/medium/high สามารถเลือกเปิด / ปิดการใช้งานได้ เมื่อมีการจับเสียงได้แล้วแจ้งมาทาง application สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้หลายตัวพร้อมกัน และโทรศัพท์มือถือได้หลายเครื่อง