แจ้งการชำระเงิน

– ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินโดยการโอนค่าสินค้าผ่านธนาคาร เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินได้ 4 ช่องทางดังนี้

316069-gmail-logo      Email : billing@whatphoneshop.com

SF44696LOGO-a      Line : whatphoneshop

fax      Fax : 0-2735-2719

form_icon-300x300     กรอกแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินด้านล่างนี้

ชื่อของคุณ*

อีเมล์ของคุณ*

วันที่โอน*

เวลาที่โอน*

แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500KB)

หมายเหตุ

Continuity-Keypad-icon     HotLine : 097-091-5312